Важна информация, кризисни щабове

Единен портал за хора, засегнати от войната в Украйна

Може да достъпите портала от тук

Прочети това, може да спаси живот!

Бежанската вълна от Украйна крие сериозни рискове за въвличане в трафик на хора.
Всяка информация е изключително ценна, когато е навременна и достига до уязвимите лица, търсещи закрила и убежище от войната. В продължение на добрата съвместна работа между Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен и A21 Bulgaria разпространяваме този информационен материал за превенция на престъплението трафик на хора, насочен към украински граждани – възрастни и деца, бежанци от войната.
Виж публикацията тук.

Трафик на хора

Важна информация за украинските граждани може да намерите тук

Община Сливен Ви благодари!

Изборът да помогнеш на хора изпаднали в беда е личен и дълбоко хуманен акт. Всеки, който желае да бъде в помощ, може да се регистрира в платформата „Сливен в помощ на Украйна“