image

Аз съм:

  • Български гражданин: Българските граждани трябва да представят български документ за самоличност – лична карата или паспорт. Българските граждани дори и с изтекли лични документи ще бъдат пропускани свободно през КПП-та на страната ни.
  • Украински гражданин: Украинските граждани се пропускат през КПП-тата на България след представяне на украински биометрични паспорти и пребивават на територията на ЕС /т.е. и в България / без виза за период до 90 дни на всеки 6 месеца.
  • Чужд гражданин: В случай, че в България от Украйна влизат чужди граждани:Ако те са граждани на държава от ЕС, за тях няма различни изисквания от тези, валидни за българските граждани.Ако са чужди граждани извън ЕС и нямат виза, те могат да бъдат допуснати като търсещи закрила. За чуждите граждани с виза ще бъде направено всичко необходимо, за да се чувстват приети в България.

Искам да помогна

Всеки желаещ може да се регистрира в платформата като физическо лице, фирма или организация, за да помогне безвъзмездно или срещу заплащане в следните сфери:

Медицинска помощ

За помощ в тази сфера може да се регистрира всеки желаещ, който има медицинско образование – лекар, медицинска сестра, фелдшер и др., както и хора квалифицирани в оказването на психологическа помощ и др.

Настаняване

Ако можете и имате желание да предоставите жилище, можете да се регистрирате в тази сфера.

Грижи за деца и възрастни

Грижи за деца, възрасти, болни хора.

Прехрана

Ако можете да предоставите еднократно или периодично храна и хранителни продукти.

Транспорт

Ако можете да оказвате транспортни услуги за пристигащите от Украйна.

Юридическа помощ

Юристи, хора, които могат да окажат помощ за решаване на правни проблеми, възникнали пред пристигащите от Украйна.

Логистика

Помощ в различни ситуации за осигуряване на настаняване, транспорт, здравни услуги, юридически услуги, прехрана, транспорт и др.

Финансова помощ

Финансиране, финансова помощ за дейности възникнали от нуждите на пристигащите от Украйна.

Други

Ако не намирате вашата възможност за помощ в горните категории можете да се регистрирате тук, като опишете Вашата квалификация, опит и желание да помогнете в дадена сфера.

Имам нужда от помощ

Разгледайте публикуваните обяви за помощ или се свържете с нашия кризисен център

Финансова помощ
Сфера: Финансова помощ
П. К.

Често задавани въпроси

Намерете отговори на най-често задаваните въпроси по-долу:

Какъв е смисълът от доброволците ?

Помощта за хора изпаднали в беда е дълбоко хуманен и личен акт, насочен към доброто за другите, носещ удовлетворение от това да си полезен на обществото. Развива ценности като солидарност и съпричастност, помага за обогатяване на знанията, опита и уменията. Начин е да помогнеш за кауза, в която вярваш. То е начин на мислене.

Кой има достъп до моите данни ?

Подробна информация, относно защитата на Вашите лични данни за платформата, можете да откриете тук

Кога упълномощено лице от Община Сливен ще се свърже с мен ?

Според ситуацията. Може да се свържат с Вас както търсещи помощ, така и упълномощено лице от община Сливен.

Кой може да се възползват от услугите на желаещите да помогнат?

Всички пристигащи от Украйна, нуждаещи се от помощ.

Може ли фирми, които имат желание да помогнат в кампанията с дарения или труд, да се регистрират в платформата?

Може

Цел на платформата?

Целта на платформата е централизирано събиране на данни за желаещите да помогнат на граждани на Украйна в нужда на територията на община Сливен.

Важна информация, кризисни щабове

Единен портал за хора, засегнати от войната в Украйна

Може да достъпите портала от тук

Прочети това, може да спаси живот!

Бежанската вълна от Украйна крие сериозни рискове за въвличане в трафик на хора.
Всяка информация е изключително ценна, когато е навременна и достига до уязвимите лица, търсещи закрила и убежище от войната. В продължение на добрата съвместна работа между Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен и A21 Bulgaria разпространяваме този информационен материал за превенция на престъплението трафик на хора, насочен към украински граждани – възрастни и деца, бежанци от войната.
Виж публикацията тук.

Трафик на хора

Важна информация за украинските граждани може да намерите тук

Община Сливен Ви благодари!

Изборът да помогнеш на хора изпаднали в беда е личен и дълбоко хуманен акт. Всеки, който желае да бъде в помощ, може да се регистрира в платформата „Сливен в помощ на Украйна“